Stichting

Activiteiten

Dodenherdenking op 4 mei Op 4 mei wordt in Arnhem, net als in het hele land, stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten en vredesmissies waar Nederland sindsdien bij betrokken is geweest.
Vanwege de veiligheidsmaatregelen in het kader van het Coronavirus vindt deze 75ste dodenherdenking in aangepaste vorm zonder publiek plaats.

Jaarlijks leggen vele organisaties en belangstellenden een krans, bloemstuk of bloemen bij het monument "Mens tegen macht" op het Audrey Hepburnplein. Ook dit jaar is dat mogelijk. Belangstellenden kunnen dit doorgeven aan de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen . Zij zullen er voor zorgen dat de kransleggingen verspreid over de dag, tussen 9.30 en 18.00 uur, plaatsvinden en dat de veiligheids- en hygiene maatregelen in acht in kunnen worden genomen. Namens het stadsbestuur zal het college van burgemeester en wethouders met de voorzitter van de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen op 4 mei een krans leggen.

Om 19.30 uur zullen traditiegetrouw de klokken van de Eusebius een kwartier lang luiden. Om 19.58 uur voorafgaand aan de twee minuten stilte klinkt het taptoesignaal gespeeld door twee trompettisten van ATK Brass, voorheen het Arnhems Trompetterkorps. Juist in deze tijd is saamhorigheid en verbondenheid extra belangrijk en na een uiting in de sociale media over het spelen van het signaal op 4 mei hebben Ap de Geest en René Verkade gemeend deze waardevolle en eervolle traditie, in overleg met de Stichting Viering Nationale Feest en Gedenkdagen Arnhem, voort te zetten.

Verder willen wij Alle Arnhemmers erop wijzen dat de landelijke herdenking op de Dam in Amsterdam om 20.00 uur wordt uitgezonden, waar de Koning, Koningin, Burgemeester Halsema en Gerdie Verbeet (voorzitter comité 4 en 5 mei ) als enige aanwezig zullen zijn bij de kranslegging. Onze Koning zal er spreken.

Wilt u graag een krans, bloemstuk of bloemen leggen op 4 mei? Geeft u dit dan door aan feest.gedenkdagenarnhem@gmail.com

Bert de Jong,
Voorzitter
Stichting Viering Nationale Feest en Gedenkdagen Arnhem


©2012-2018 Stichting Viering Nationale Feest & Gedenkdagen Arnhem